Fraflytningssyn og indflytningssyn - Flyttesyn i Odense - flytte-syn.dk

Flyttesyn

Syn af boliger og andre lejemål

Vi har mere end 25 års erfaring med flyttesyn af lejligheder og andre lejemål.

Kontakt os for et grundigt og professionel flyttesyn af din lejlighed eller andet lejemål, så du får vished om den stand lejeboligen er i.

Syn af lejligheder

Vi foretager syn aflejligheder og andre  lejeboliger ved både ind som udflytning. Vi leverer en skriftlig synsrapport, der opfylder lejelovens krav.

Flyttesyn af lejemål

Fraflytningssyn og indflytningssyn af lejligheder og andre lejemål tilbydes.

KONTAKT OS NU

Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.
Du kan også ringe på tlf. 93 63 25 65.

T

Mere information

D. 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. Nu er det blevet et lovkrav at der foretags indflytningssyn og fraflytningssyn af lejeboligen ved ind- og udflytning – i hvert fald for udlejere, der har mere end én bolig til udlejning,

Mere end 25 års erfaring

Ring til os og hør hvad vi kan gøre for dig!

Hvad er et fraflytningssyn eller indflytningssyn?

Et indflytningssyn foretages, når du flytter ind i en lejlighed eller anden lejebolig. Det sker oftest når nøglerne til lejemålet overdrages. Indflytningssynet skal udføres af udlejer eller en repræsentant for udlejer. Som lejer bør du også være til stede når indflytningssynet foretages, men du kan også som lejer vælge ikke at være det. I dette tilfælde skal du modtage en rapport om lejemålets stand ved indflytning senest 14 dage efter at der blev afholdt indflytningssyn.

Fraflytningssyn er et syn af lejlighedens- eller en anden lejeboligsstand ved fraflytning, og sker mellem lejer og udlejer. Hvis udlejeren har mere end én udlejningsbolig, skal der foretages et fraflytningssyn på din lejebolig. Hvis han derimod kun har én udlejningsbolig, er der ikke lovkrav om at han skal afholde fraflytningssyn. Fraflytningssynet ender ud i en fraflytningsrapport, som dokumenterer fejl og mangler.

Formålet med indflytningssynet er at fastslå, hvilken stand lejemålet er i ved overtagelsen. Når du så fraflytter lejemålet, kommer du ikke til at skulle betale for fejl og mangler der allerede var til stede, da du flyttede ind. Når du fraflytter lejemålet, skal du aflevere det i samme stand som du modtog det. Indflytningssynet er derfor med at fastslå hvilken stand lejemålet var i, da du flyttede ind.

Modsat er fraflytningssynet at fastslå lejeboligensstand ved fraflytning. Det kan garderer dig mod yderligere krav om udbedringer af fejl og mangler der dukker op efter at synet ved fraflytning er gennemført og rapporten er udarbejdet.

 

Hvad er en fraflytningsrapport eller indflytningsrapport?

En fraflytningsrapport er et dokument, som din udlejer er forpligtet til at udarbejde til dig som lejer. Fraflytningsrapporten viser lejlighedens- eller en anden lejeboligsstand når du fraflytter den. Du skal være opmærksom på at det de fejl og mangler der afdækkes i rapporten ved fraflytning, hæfter du for. Hvis din udlejer ikke laver en fraflytningsrapport, hæfter du som lejer kun for misligholdelse.

Indflytningsrapporten bliver udfærdiget samtidig med at indflytningsynet fortages. I rapporten bliver lejemåletsstand ved overtagelse noteret, som bevismateriale for både lejer og udlejer. Når der bliver foretaget et indflytningssyner det som regel de samme punkter man gennemgår som til fraflytningssynet. Derfor er det oftest også samme skema eller formular der bliver brugt som i fraflytningsrapporten.

Opstår der uenigheder ved fraflytning, har indflytningsrapporten stor bevismæssig værdi, hvorfor det er vigtigt at du som lejer for udarbejdet denne og gemmer den til mulig fremtidig brug.

Adresse

Vesterbro 96A,
DK-5000 Odense C

E-mail

info@flytte-syn.dk

Telefon

(+45) 93 63 25 65